اطلاعیه دانشجویان ترم آخر

اطلاعیه دانشجویان ترم آخر

اطلاعیه ویژه دانشجویان ترم آخر
کلیه دانشجویانی که نیمسال  آتی4001  ترم آخر ایشان می باشد 
می بایست از تاریخ 16 لغایت 19 شهریور ماه از مسیر"سامانه گلستان-
پیشخوان خدمت بررسی مسائل و مشکلات آموزشی ترم آخر " درخواست
خویش را ثبت نمایند تا در روند ثبت نام از امتیازات ترم آخر بهره مند گردند.
آموزش پردیس فرزانگان
کلمات کلیدی