طرح دستیار فناوری ابلاغی از سوی وزارت علوم

در این طرح دانشجویان با ثبت نام در سامانه www.parkintern.ir و بر اساس قرارداد منعقده شده یک دوره 6 ماهه و مجموع مدت 300 ساعت در واحدهای فناوری مستقر در پارک مشغول به کار خواهند شد و پس از بررسی گزارشات ارزیابی، از حمایت های مالی این طرح برخوردار می شوند. حمایت های مالی در نظر گرفته شده در این طرح به ازای 50 ساعت کار در ماه، مبلغ یک میلیون تومان برای دانشجویان مقطع کارشناسی، مبلغ دو میلیون تومان برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و مبلغ سه میلیون تومان برای دانشجویان مقطع دکتری خواهد بود که توسط پارک تامین خواهد شد. در پایان دوره نیز گواهی پایان دوره طرح دستیار فناوری برای متقاضیان صادر می شود.

/uploads/27/2022/Jul/06/86887 1.pdf

/uploads/27/2022/Jul/06/86887.pdf

کلمات کلیدی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *