برنامه امتحانی پایان ترم دانشجو

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند:

با مشاهده گزارش 428 ( برنامه امتحانی پایان ترم دانشجو ) می توانید از تاریخ و ساعت امتحانات پایان ترم خود مطلع شوید.

کلمات کلیدی