بیست و دومین کنگره ملی زیست شناسی ایران

با عرض سلام و احترام
احتراماً به استحضار  می رساند انجمن زیست شناسی ایران با استعانت از درگاه خداوند متعال در سال بین المللی علوم پایه 2022 ،بیست و دومین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران را که متشکل از چهار کنفرانس زیستشناسی گیاهی، کنفرانس زیست شناسی جانوری، کنفرانس زیست شناسی سلولی و مولکولی و کنفرانس زیست شناسیمحیطی و حفاظت است، در روزهای نهم الی یازدهم شهریور 1401در دانشگاه شهرکرد، دانشگاه بام ایران، برگزار خواهد کرد.
شایان ذکر است محورهای این کنگره شامل:
1-کنفرانس زیست شناسی گیاهی :
زیست شناسی گیاهی
فیزیولوژی گیاهی
سیستماتیک گیاهی
تکوین گیاهی
بیوتکنولوژی گیاهی
گیاهان دارویی
2-کنفرانس زیست شناسی جانوری:
فیزیولوژی جانوری
سیستماتیک جانوری
تکوین )جنین شناسی و تولید مثل (
بافت شناسی
3-کنفرانس زیست شناسی سلولی و
مولکولی:
زیست شناسی سلولی و مولکولی
ژنتیک
میکروبیولوژی و ایمونولوژی
بیوتکنولوژی
نانوبیوتکنولوژی
بیوشیمی و بیوفیزیک
بیوانفورماتیک و سیستم بیولوژی
پزشکی و سلامت
سلول های بنیادی
4-کنفرانس زیست شناسی محیطی
و حفاظت:
اکولوژی گیاهی و جانوری
اکولوژی اکوسیستم های آبی و خشکی
ژنتیک جمعیت و حفاظت
اکوتوکسیکولوژی
بیوتکنولوژی محیط زیست
بحرانهای محیط زیستی و حفاظت
اکولوژی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی
تنوع زیستی و سیاست گذاری
فرهنگ، حقوق و اخلاق زیستی
میباشد.
https://conf.sku.ac.ir/ibc2022 :آدرس وبسایت کنگر

کلمات کلیدی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *