اطلاعیه مهمان و انتقال سال 1400

اطلاعیه مهمان و انتقال سال 1400

قابل توجه دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقال: دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقال بایستی با اطلاع کامل از شرایط آئین ­نامه میهمانی و انتقال درخواست خود را با توجه به نوع آن (۲نیمسال میهمانی، تمدید میهمانی، میهمان دائم و انتقال) در سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان به آدرس: https://portal.saorg.ir ثبت و با اطلاع کامل از شرایط و ضوابط دانشگاه مقصد، رشته و مقصد تحصیلی، وضعیت دوره مورد تقاضا در دانشگاه مقصد، نسبت به انتخاب دانشگاه یا موسسه مقصد اقدام و مستندات و مدارک مثبته خود را اسکن و ضمیمه تقاضا نمایند. تذکر: لازم به ذکر است متقاضیان برای ثبت درخواست ابتدا بایستی در سامانه سجاد ثبت‌نام نمایند و پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور از قسمت خدمات سازمان درخواست خود را ارائه نمایند.