طرح پایش روان شناختی دانشجویان در سال 1400

طرح پایش روان شناختی دانشجویان در سال 1400

قابل توجه دانشجویان عزیز

ضمن آرزوی سلامت برای کلیه دانشجویان، باطلاع می رساند تمام دانشجویان شاغل به تحصیل  از تاریخ 15 شهریور ماه 1400  و دانشجویان جدید الورود می توانند در بازه زمانی شروع ثبت نام تا پایان آذرماه 1400 از طریق لینک  https://portal.saorg.ir/mentalhealth   وارد سامانه  شده و نسبت به تکمیل کارنامه سلامت روان دانشجویان اقدام نمایید. (ورود به لینک ذکر شده و تکمیل فرم مربوطه توسط دانشجو الزامی می باشد.)

از حسن توجه شما عزیزان متشکریم.

شماره تماس جهت دریافت اطلاعات بیشتر:  33469425-023 داخلی 28

کلمات کلیدی
مطهره دوست محمدی
تهیه کننده:

مطهره دوست محمدی