پوستر نکات امتحانات در سامانه امید برای نیمسال 4002 و پوستر نکات امتحانات حضوری برای نیمسال 4002

با سلام

 به پیوست پوسترنکات قابل توجه دانشجویان  ویژه امتحانات حضوری  درخصوص  امتحانات پایانی نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 (4002)  ارسال می گردد.

 

کلمات کلیدی