اطلاعیه درخواست حذف اضطراری

به اطلاع دانشجویان متقاضی حذف اضطراری می رساند ، مطابق ماده ۱۷ آیین نامه یکپارچه آموزشی امکان ثبت درخواست حذف اضطراری در پیشخوان خدمت گلستان برای حداکثر یک درس نظری در ترم امکان پذیر است. لازم به ذکر است مطالعه ماده فوق الذکر و تبصره های آن الزامی می باشد .

کلمات کلیدی