راه های تماس جهت حل مشکلات آموزشی دانشجویان پردیس فرزانگان

 

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

راه ارتباطی دانشجویان پردیس فرزانگان با آموزش کل دانشگاه سمنان ،منحصرا از طریق آموزش پردیس می باشد. در صورت
نیاز، دانشجو صرفا از طریق کارشناسان پردیس به آموزش کل ارجاع داده می شود. بنابراین هرگونه تماس و یا مراجعه حضوری
دانشجویان به آموزش کل دانشگاه سمنان بدون هماهنگی کارشناسان آموزش و گروه پردیس، غیرقابل پذیرش می باشد.

راه های ارتباطی
تماس تلفنی خط1: 33464883
تماس تلفنی خط2 : 33469425 داخلی 31

 
کلمات کلیدی